Privacy policy

In deze privacyverklaring leggen we uit waarom we persoonsgegevens verzamelen, welke gegevens dit zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, mailadres of telefoonnummer. Ook gegevens als foto’s en camerabeelden kunnen persoonsgegevens zijn. De gemeente beschikt over uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt. Op het gebruik van deze persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

De gemeente verwerkt bij de uitvoering van haar taken en verplichtingen persoonsgegevens. Het hangt af van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens wij verwerken. Wij verwerken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben gevraagd/ontvangen.

Waarom mogen wij u persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer wij hier een grondslag voor hebben. De grondslag die wij hiervoor hebben verschilt per taak die wij uitvoeren. In de meeste gevallen is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om onze wettelijke taken uit te kunnen voeren of wanneer het een taak van algemeen belang betreft.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Zo verschilt de bewaartermijn van uw gegevens per proces. Wij hanteren hierbij de termijnen die door wetgeving zijn bepaald, zoals bijvoorbeeld de Archiefwet.

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zo kunt u inzien welke gegevens wij van u verwerken (artikel 15 AVG, recht op inzage). Wanneer uw gegevens niet kloppen kunt u deze laten verbeteren (artikel 16 AVG, recht op rectificatie). Ook kunt u in sommige gevallen vragen om uw gegevens te laten wissen (artikel 17 AVG, recht op verwijdering).

DigiD linkAVG inzageverzoek

Contact

Heeft u een vraag over hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat? Neem dan gerust via e-mail contact op. Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.